A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

k betű: 221 szerző


Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. 1. rész. A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében 1900-1918. Bp. 1946 Gergely R. 188. l.

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés a törvények és ter-vezetek tükrében (1790-1908). = A Dunatáj. (Szerk.) Radisics Elemér Bp. 1946 Gergely R 1. köt. 158-320.

Kéki Béla: Balcescu és a magyarok. 7 Magyarok. 1848 510-515.

Kemény G. Gábor: Az 1886. évi magyar-szerb közeledés és a Magyar Légió története. Déli Csillag. 1848 9. sz. 292-298.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi béketervezetek 1848-ban. Tiszatáj 1948 7-8. sz. 313-318.

Kemény G. Gábor: Magyar-jugoszláv közös múlt. Valóság 1948 6. sz. 491-493.

Kemény G. Gábor: "Magyar-szerb kapcsolatok két "ismeretlen" évtize-de (1850-1870) " Déli Csillag 1948 2-3. sz. 100-106.

Kassai Géza: A Szovjetunió és a kisnépek. 3. bőv. kiadás. Bp. 1949 Új Mandátum Könyvek. 33. l.

Kemény G. Gábor: Iratok Mocsáry Lajos karánsebesi mandátumainak történetéhez. Századok. 1951 3-4 sz. 486-524.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 1. köt. Bp. 1952 Tankönyvkiadó "919 l.;"

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 2. köt. Bp. 1956 Tankönyvk. "967 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. "717 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 4. köt. Bp. 1966 Tankönyvk. "749 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971 Tankönyvk. 739 l.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 2. köt. Bp. 1956 Tankönyvk. 967 l.

Kovács Endre: A magyar-délszláv megegyezés ügye 1849 tavaszán. Hadtörténelmi Közlemények 1956 3-4. sz. 158-185.l.

Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. Bp. 1957 Hadtörténelmi Intézet. 173 l. + 3 térkép.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. Századok 1958 5-6. sz. 644-684.

Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848-49-ben. Bp. 1958 Akadémia. 141 l. (Értekezések a történelmi tudományok köréből új sor. 5.)

Kassai Géza: Magyar történelmi sorsfordulók és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1959 Kossuth. 189 l. Bibliogr. 187-189.l.

Katus László: A mezőgazdaság fejlődésének főbb vonásai az Osztrák-Magyar Monarchia délszláv lakta területein. Történelmi Szemle 1959 3-4. sz. 354-404.l.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. Századok 1959 2-4. sz. 303-334.l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos a nemzetiségek védelmében. Valóság 1959 2.sz. 29-39.l.

Katus László: A nem magyar népek nacionalizmusának jellemvonásai és szerepe a soknemzetiségű Magyarországon. Történelmi Szemle 1960 2-3. sz. 330-335.l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. Századok 1961 4-5. sz. 562-580.l.

Kende János: Az 1903-1904. évi nemzetiségi mozgalmak és az MSZDP. Párttörténeti Közlemények 1961 4. sz. 80-108.l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. Századok 1962 1-2. sz. 46-63.l.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. 714 l.

Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Bp. 1964 Akadémia. 269 l.

Kókay György: Rát Mátyás a hazai nemzetiségekről és a magyarországi népek kelet-nyugat közötti közvetítő szerepéről. Bp. 1965 Akadémiai ny. 371-378. 1965 3-4. sz.-ból. Klny. a Filológiai Közlöny

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék