A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1990: 164 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 151-164


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Csoóri Sándor: Eltemetetlen gondok a Duna-tájon. Alföld 1990 3. sz. 13-23.

Csoóri Sándor: A nemzet mi vagyunk. Alföld 1990 4. sz. 3-20.

Csorba Csaba: A soknemzetiségű Románia. Szabolcs Szatmári Szemle 1990 1. sz. 5-18, 2. sz. 161-174.

Degan, Vladimir Duro: Az etnikai csoportok tagjainak, valamint a polgároknak diszkrimináció-ellenes jogvédelme. Létünk 1990 6. sz. 603-614.

Diószegi László: Az erdélyi magyar iskola 1919-1940. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 81-94.

Diószegi László: A romániai magyarság története 1919-1940. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 11-44. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.) ua. Kortárs 1990. 7. sz. 117-126.

Domokos Géza: Nagyváradi beszéde 1990. április. Itt-ott 1990 115.sz. (2. sz.) 18-21.

Duray Miklós: Kelet-európai rendszerváltás és a csehszlovákiai helyzet. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 320-353.

Duray Miklós: Önigazgató kisebbségek. Reflexiók. Regio 1990 2. sz.

Éger György: Régió, etnikum, vallás. A regionális jellemzők és az etnikai összetétel változása néhány magyarországi határtérségben 1880-1980 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 95-100.

Éger György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői 1870-1980. Regio 1990 3. sz. 75-96.

Egyed Albert - Tarnóczy Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. Magyar Tudomány 1990 5. sz. 559-568.

Enyedi Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945-1989 között. Mozgó Világ 1990 9. sz. 86-95.

Enyedi Sándor: Romániai magyar színházak. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 101-109.

Erdélyi Csaba: A katolikus egyház Romániában. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 294-319.

Fábián Ernő: Egyenes beszéd. Magyarok 1990 8. sz. 20-35. A kisebbségi kérdésről.

Fábián Ernő: Európa és a kisebbségek. Magyar Napló 1990 8. sz. 8-9.

Fényi Tibor: Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása. Rubicon 1990 4. sz. 20-22.

Flere, Sergej: Demográfiai változások és változó nemzetiségi viszonyok. Létünk 1990 6. sz. 649-657.

Fried István: Szlovákok Pest-Budán a 19. században. Regio 1990 3. sz. 52-65.

Für Lajos: Kisebbségi magyarok történelmi tudata. Tiszatáj 1990 6. sz. 34-53.

Gál Sándor: Szlovákiai magyar iskolaügy 1989. Forrás 1990 2. sz. 56-72.

Gergely András, A.: Modern nemzet - etnikai tradíció - ellenkultúra. Valóság 1990 8. sz. 23-37. Bibliogr. 34-37.

Gergely András, A.: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák. Regio 1990 4. sz. 67-81.

Giay Béla: A hungarológia kialakulása és fejlődése. Regio 1990 3. sz. 14-28.

Glotz, Peter: A nacionalizmus reneszánsza. Ford. Kenesei István. Világosság 1990 4. sz. 243-246.

Györffy György: Európa és magyarság. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 289-293.

Halász Péter: Az álmuk még magyar. Vallomás a moldvai csángókról. Erdélyi magyarság 1990 1. sz. 10-11.

Hámos László: Beszámoló az erdélyi magyarság helyzetéről. Itt-ott 1990 116. sz. (3. sz.) 17-27.

Herczegh Géza: A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban. Magyar Tudomány 1990 4. sz. 376-384.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék