A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1990: 164 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-164


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Ács Zoltán: Van-e esélyük a megmaradásra? Magyarok Burgenlandban. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 16-18.

Ács Zoltán: szlovéniában jó magyarnak lenni. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 19-20.

Albricht, William Foxwell: A szervezett kisebbségek szerepe a társadalomban. Ford. Lukács Ilona. Múlt és Jövő 1990 4. sz. 53-57.

Aukerl Géza: A nemzeti kisebbség szociál-ökológiai fennmaradásáról. (Különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére.) Eszmélet 1990 7. sz. 154-157.

Baka András: Eötvös Józseftől Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp. 1990 Közgazd. és Jogi K. 245 l. Bibliogr. 217-234.

Baka András: Nemzetiségi vagy kisebbségi törvény? Magyar Tudomány 1990 4. sz. 385-393.

Baka András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról. Regio 1990 4. sz. 59-66.

Balla D. Károly: Kárpátalja: A magyarság szellemi ébredése. Integrálódni, de mibe? Forrás 1990 4. sz. 77-79.

Balla D. Károly: Kisebbségi magyar skizofrénia. Adalékok a kárpátaljai magyarság identitástudatának természetrajzához. Szivárvány 1990 dec. 32. sz. 111-117.

Balla Gyula: Az egyházak helyzete Kárpátalján. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 354-367.

Balla Gyula: Hitélet, az egyházak helyzete Kárpátalján. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 21-27.

Ballek, Ladislav: Magyarok és szlovákok a Duna két partján. Ford. G. Kovács László. Hitel 1990 25. sz. 28-29.

Balogh Júlia: A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1918-1940. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 31-41.

Balogh Sándor: A nemzeti, nemzetiségi kérdés és a kollektív felelősség Közép- és Délkelet- Európában az 1940-es években. Múltunk 1990 2. sz. 18-42.

Bán D. András: A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politikai életének néhány kérdése. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 43-56.

Barabás Béla - Kovács Éva - Molnár Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. Regio 1990 3. sz. 191-219.

Barabás Béla: A romániai magyarság helyzete 1940-1944. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 45-48. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Barabás Béla: "A romániai magyar nemzetiség "képviselőinek" részvétele az ország vezetésében 1945-1989." Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 57-63.

Beke György: Egyazon égbolt alatt. Tiszatáj 1990 9. sz. 44-52. A Kárpát-medencei magyar kisebbségek keszthelyi találkozója.

Beke György: Magyar gondok Erdélyben. Egyéni feljegyzések közös fájdalmakról. Bp. 1990 Magvető. 194 l.

Beke György: Szóváltás Erdélyben 1944-ben. Magyarok 1990 5. sz. 25-41.

Benda Kálmán: Az erdélyi fejedelemség és a magyar nemzeti hagyományok. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 24-25.

Benda Kálmán: Történettanítás és nemzeti öntudat. Új Szemle 1990 1-2. sz. 19-22.

Benedek István: Nemzetiség és kisebbség. Hitel 1990 19. sz. 34-36.

Benisch Arthur: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1915). Regio 1990 1. sz. 132-148.

Bojtár B. Endre: A horvát irodalom 1945 és 1970 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 65-79.

Borsody István: A 20. század magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében. Regio 1990 4. sz. 1-18.

Braxator, Frantisek: Az európai kisebbségvédelem. Ford. és utószó: Püspöki Nagy Péter. Kapu 1990 6. sz. 40-44.

Cholnoky Győző: Töprengés a Teleki Intézet szellemi örökségéről. Magyarság- és kisebbségkutatás - könyvtárak. Könyvtáros 1990 11. sz. 647-650.

Csanády András: Nemzetiségi ellentétek Romániában és az egyenlőtlen fejlődés. Eszmélet 1990 6. sz. 67-78.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék