A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1989: 135 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-135


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Enyedi György - Tamási Péter: Kisebbségben. A nemzetiségi kérdés margójára. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 3-8.

Erdmann Gyula: Deportálás és kényszermunka. Békési és csanádi németek a Szovjetunióban. Új Auróra 1989 6. sz. 13-22.

Fábián Ernő: A racionalizmus viszontagságai. Nemzet, nemzetiség, demokrácia Jászi Oszkár gondolkodásában. Forrás 1989 9. sz. 37-57.

Fülöp Mihály: A kisebbségi kódex. Külpolitika 1989 2. sz. 102-145.

Für Lajos: Kisebbségi gondjaink genezise. Hitel 1989 4. sz. 15-16.

Für Lajos: Szellemi Trianon. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. Bp. 1989 Püski 18-23.

Fürész Klára: A nemzetiségi jogok és az alkotmány. Emberi és állampolgári jogok. Fel. szerk. Kilényi Géza. Bp. 1989 Novotrans ny. 30-37. (Műhely tanulmányok) (Gazdaság, technika, társadalom.)

Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása 1919-1920. Bp. 1989 Maecenas K. 228 l. 2 térkép + függelék.

Gergely András, A.: A közép-európai identitás ígérete. Stádium 1989 1. sz. 36-41.

Gyönyör József: Államalkotó nemzetiségek. Tények és adatok a csehszlovák nemzetiségekről. Bratislava 1989 Madách 322 l. Bibliogr. 230-232.

Hámos László: A nyugati magyarság felelőssége: Eredmények és feladatok. Itt-ott 1989 2. sz. 5-11.

Hanák Péter: Közép-Európa: az imaginárius régió. Világosság 1989 8-9. sz. 561-571. u.a. Liget 1989. 3. sz. 20-31.

Herczegh Géza: A nemzetiség és az emberi jogok. Jogtudományi Közlöny 1989 8. sz. 391-394. u.a. Emberi jogok ma Magyaroszágon. Szerk. Lakatos Mária. Magyar ENSZ Társaság, Bp. 1989. 27-33.

Horváth Mátyás: Összefogás a magyar nyelv ügyében. Magyar Nyelvőr 1989 3. sz. 368-371.

Illyés Elemér: Kárpátaljáról jelentik. Katolikus Szemle 1989 1. sz. 73-75.

Illyés Gyula: Naplójegyzetek. Forrás 1989 7. sz. 1-4.

Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után (1945-1948). Bev. Illyés Gyula. München-Bern 1989 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 321 l. u.a. 3. jav. kiad. Hunnia, Bp. 1989. 358 l.

Joó Rudolf: Egy sorsdöntő esztendő: 1845. A kolozsvári magyar egyetem történetéből. Hitel 1989 1. sz. 22-25.

Joó Rudolf: A kisebbségi kérdés - országhatárokon innen és túl. Katolikus Szemle 1989 2-3. sz. 167-179.

Joó Rudolf: A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. Válasz Évkönyve 1989. 2. köt. 1989 170-201.

Joó Rudolf: Magyarság és más kisebbségek a nemzetközi kapcsolatokban. Confessio 1989 1. sz. 36-40.

Joó Rudolf: Nemzetiségi önkormányzat és demokrácia a holnap Erdélyében. Tiszatáj 1989 10. sz. 67-81.

Karsai László: Marx és Engels a nemzetiségi kérdésről. Mozgó Világ 1989 5. sz. 71-77.

Katona Szabó István: Pusztulásra ítélt erdélyi magyar falvak lexikona. Magyarok 1989 "2. sz. 109-124; 3. sz. 118-127; 4. sz. 46-57; 7. sz. 74-86."

Kende Péter: Röpirat a zsidókérdésről. Bp. 1989 Magvető 226 l.

Kocsis Károly: Etnikai változások a mai Szlovákia és Vajdaság területén a XI. századtól napjainkig. Az etnikai térszerkezet átalakulásának sajátosságai. Bp. 1989 ELTE 118 l. (Politikaelméleti füzetek 4.)

Kocsis Károly: Magyarország jelenlegi etnikai térszerkezetének sajátosságai. Földrajzi Közlemények 1989 4. sz. 285-305. + 3 térkép.

Kocsis Károly: Vegyes etnikumú területek társadalmának népességföldrajzi kutatása Szlovákia és a Vajdaság példáján. Debrecen 1989 KLTE 147 l. (Studia Geographica 6.)

Kőhegyi Mihály - Tóth Ágnes: A bukovinai székelyek letelepedése Észak-Bácskában. Dunatáj 1989 4. sz. 58-75.

Komanovics József: Telepítések Baranyában az 1930-as és az 1940-es években. Baranyai Helytörténetírás. Pécs 1989 Pécsi Szikra ny. 162-170.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék