A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1989: 135 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-135


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. Jogszabály-gyűjtemény. 2. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája. 317 l.

Ádám Antal: A magyarországi nemzetiségek alkotmányjogi helyzetéről de lege ferenda. Jogtudományi Közlöny 1989 1. sz. 15-22.

Ádám Antal: A nemzetiségek helyzetének alkotmányjogi szabályozásáról. Jogász szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. Bp. 1989 Magyar Jogász Szövetség. 2. köt. 7-30.

Ajtony Árpád: A Duna menti birodalom elveszett illúziói. Ford. Ádám Péter. Világosság 1989 8-9. sz. 645-647.

Albert Gábor: Támasz és garancia. Confessio 1989 3. sz. 77-80. Nezetiségi politikánkról.

Andrásfalvy Bertalan: Néphagyomány és nemzeti művelődés. Hitel 1989 4. sz. 34-37.

Andrásfalvy Bertalan: Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században. Honismeret 1989 6. sz. 10-15.

Antal G. László: Adatok a romániai magyar nemzeti kisebbség lélekszámának alakulásához és Románia nemzeti, társadalmi és vallási tagozódásához 1910-1987. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 145-175.

Antal G. László: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Romániában és az előttünk álló feladatok. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 75-115.

Antal G. László: Szempontok és javaslatok Magyarország és szomszédai kapcsolatainak alakításához. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky P. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 127-144.

Baka András: A nemzeti kisebbségek joga a politikai gondolkodás szemszögéből. Jogtud. Közl. 1989 3. sz. 115-119.

Békési B. Béla - Dálya László - Enyedi Sándor - R. Süle Andrea: A romániai magyar kisebbség. Külpolitika 1989 2. sz. 16-45.

Benkő Lóránd: Nemzet és anyanyelv. Tiszatáj 1989 9. sz. 81-88.

Bereti Gábor: Autonómia és föderáció. Hitel 1989 18. sz. 22-24.

Bibó István: Életrajzához. Forrás 1989 10. sz. 73-89.

Bilecz Endre: Bibó István a népi mozgalom politikai hagyománya. Válasz Évkönyve 1989. 1. köt. Bp. 1989 Püski 126-136.

Bognár Tibor: A német lakosság elleni jogfosztó és korlátozó intézkedések Somogy megyében (1946-1949). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 20. köt. Kaposvár 1989 Somogyi ny. 353-362.

Borbándi Gyula: Bibó István és a harmadik út. Kortárs 1989 10. sz. 98-106.

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. 1-2. köt. Bp. 1989 Európa "520 l.; 328 l."

Borsi-Kálmán Béla: Néhány fogódzó a 18-20. századi magyar-román ellentétek történetéhez és a kibontakozás lehetőségeihez. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Programirodája. 117-125.

Choli Daróczi József: A magyarországi cigányság helyzete. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 33-40.

Csoóri Sándor: Mi a magyar ma? Tiszatáj 1989 9. sz. 45-53.

Dahn, Otto: A nemzet: egy régi fogalom különböző jelentései. Ford. Király Edit. Helikon 1989 2. sz. 230-238.

Dávid Ágnes: Eötvös József nemzetértelmezése és nemzetiségpolitikai koncepciója az 1850-es évek első felében. Acta Historica, Tom. 87. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged 1989 JATE. 23-35.

Deák Ernő: Magyarok Ausztriában. Hitel 1989 23. sz. 21-22.

Diószegi István: A nemzetek Európája. Valóság 1989 11. sz. 1-10.

Dobos László: Az egyetemes magyarságtudatért. Forrás 1989 11. sz. 44-46.

Dojcsák Győző: Magyar templomok Amerikában. Vigília 1989 11. sz. 873-874.

Éger György - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-horvát közös nemzetiségkutatá s néhány településszociológiai tapasztalata. Magyar Tudomány 1989 1. sz. 22-26.

Éger György: A burgenlandi magyarságról. Hitel 1989 23. sz. 23-26.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék