A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1987: 95 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-95


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Gombos Gyula: A harmadik út. Új Látóhatár 1987 2. sz. 137-151.

Gyarmati György: Magyarország és a Duna-föderációs tervek 1945-1948. História 1987 4. sz. 20-23.

Gyenge Imre: Az elfelejtett anyanyelv. A burgenlandi magyarokról. Műhely 1987 2. sz. 29-35.

Gyukics Gábor: Magyarok Hollandiában. Bécsi Napló 1987 4. sz. 9.

Gyönyör József: Adalékok Csehszlovákia népességének demográfiai fejlődéséhez. Új Mindenes Gyűjtemény 6. köt. Bratislava 1987 Madách 119-164.

Görömbei András: Nemzettudat a mai magyar irodalomban. Itt-ott 1987 3. sz. 22-32.

Hajnal László Gábor: Székely falvak törvényei. Katolikus Szemle 1987 2. sz. 175-178.

Illyés Elemér: Erdély és az új magyar történetírás. Új Látóhatár 1987 3. sz. 327-333.

Illyés Elemér: Magyarok Romániában a nyolcvanas években. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 134-150.

Jakabffy Ernő: Magyarok Skandináviában - Svédországban. Bécsi Napló 1987 2. sz. 9.

Jankovic, Miodrag: A magyar és a szerb művészet a 19. század közepén. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 331-339.

Joó Rudolf: Kisebbségek a nemzetközi kapcsolatokban. Századvég 1987 4-5. sz. 88-107.

Joó Rudolf: A kisebbségi-tájegységi mozgalmak. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 111-132. (Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Juhász Gyula: A második bécsi döntés. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 79-94. u.a. Külpolitika 1987. 5. sz. 149-165.

Katus László: A magyar politikai vezetőréteg a délszláv kérdésről 1849 és 1867 között. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 147-184.

Katus László: Nemzetiségi politika a polgári forradalom előtt. Társadalmi Szemle 1987 5. sz. 59-68.

Kemény István: Bibó István emlékezete. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 151-161.

Kende János: Nemzetiségi kérdés az 1918-1919-es magyarországi forradalmakban. Társadalmi Szemle 1987 8-9. sz. 90-101.

Kiss Gy. Csaba: Magyarságtudat és Közép-Európa. Confessio 1987 2. sz. 22-26.

Kőhegyi Mihály - Tóth Ágnes: A csavolyi németek kitelepítése. Forrás 1987 8. sz. 74-87.

Kosáry Domokos: Teleki László és a nemzetközi politika. Teleki és kora. Szerk. Praznovszky Mihály. Salgótarján 1987

Kostya Sándor: Ősi földünk a Felvidék. Történeti tanulmány. Cleveland 1987 Árpád Könyvkiadó USA, Ohio 352 l.

Kovacek, Bozidar: A magyar kultúra hatása a szerbekre 1849 és 1867 között. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 283-306.

Kovács Éva - Papp Zsuzsa: Az emancipációs törvénytől a második zsidótörvényig (1848/49-1939). Kultúra és közösség 1987 6. sz. 28-47.

Kovács K. Zoltán: Magyarországi egyházak a kisebbségekért. Katolikus Szemle 1987 1. sz. 80-84.

Kővágó László: A nemzetiségi politika a Magyar Népköztársaságban. A nemzetségi szövetségek. A szocialista fejlődés és a társadalomtudományok 1945-1985. Szerk. többen. Bp. 1987 MTA 221-234.

Krestic, Vasilije: A magyarországi szerbek politikai törekvései és a magyarok (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-186 Bp. 1987 Akadémia 129-146.

Laczkó Miklós: Viták a nemzeti jellemről a XX. század első felében. Bp. 1987 MTA 28 l. (Előadások a Történettudományi Intézetben 8.)

Lengyel Zsolt, K.: Jászi, Isac és a dunai kultúrszövetség. Új Látóhatár 1987 1. sz. 25-34.

Lipcsey Ildikó: 35 éve alakult az erdélyi Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968). Kritika 1987 9. sz. 6-9.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék