A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1987: 95 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-95


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
András Károly: A magyar-román vita. Nemzetiségi kérdés a Budapest-Bukarest-Bécs háromszögben. Új Látóhatár 1987 2. sz. 177-191.

Arday Lajos: Felsőszölnök (Gornji Senik) - Dobronak (Dobrovnik): Történelmi visszapillantás. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 1. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 430 l.

Arday Lajos: Szlovének Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 179-188. (A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Arday Lajos: Szlovének a Rába-vidéken. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 2. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 739 l.

Balla Gyula: A kárpátaljai (kárpátukrajnai) magyar irodalom regionális hagyományairól. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 299-309. (A Magyarságkutatás évkönyve 1987.)

Balogh Júlia: A beolvasztás stratégiája. A romániai oktatásügy Trianon után. Itt-ott 1987

Balogh Sándor: Erdély és a második világháború utáni békerendezés. Külpolitika 1987 5. sz. 183-208.

Bán D. András: A nemzetiségi kérdés Braun Róbert munkáiban. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 133-143. (Magyarságkutatás évkönyve 1987)

Bona Gábor: Magyar-délszláv együttműködési kísérletek (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 185-196.

Borbándi Gyula: Szellemi és erkölcsi otthon. Jászi Oszkár és a Látóhatár. Új Látóhatár 1987 1. sz. 34-50.

Borsody István: Jászi Oszkár politikai eszmevilága. Új Látóhatár 1987 1. sz. 1-16.

Botlik József: Emlékezetes indulások. A szlovákiai magyar irodalom és az Irodalmi Szemle. Napjaink 1987 1. sz. 26-29.

Csepeli György: Nemzeti tudat, magyarság. Társadalomkutatás 1987 4. sz. 28-42.

Csurka István: Közép-Európa a hó alatt. Új Látóhatár 1987 2. sz. 163-176.

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Bp. 1987 Magvető 605 l. Bibliogr. 555-565.

Dupka György - Horváth Sándor: Múltunk és jelenünk. Balogh Edgár nyomában a Kárpáton-túlon. Uzshorod (Ungvár) 1987 Kárpátia Kiadó 71 l.

Duray Miklós: A nemzeti megbékélés feltételei Kelet-Közép-Európában. Új Látóhatár 1987 2. sz. 192-200. U.a. Új Látóhatár 1950-1989. Szerk. Szeredi Pál. Bp. Püski 1989. 162-169.

Éger György: A határmenti térségek társadalmi-települési jellemzői Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 215-242.

Ekmecic, Milorad: Garasanin, Czartoryski köre és a magyarok 1848-1849-ben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 13-17.

Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színjátszás múltjából 1944-1945. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 311-325.

Enyedi Sándor: Magyar színház Bukarestben. Tiszatáj 1987 6. sz. 68-72.

Erényi Tibor: Nemzeti-nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában. Társadalmi Szemle 1987 7. sz. 66-78.

Fejős Zoltán: Magyar ruha, szüreti bál és az amerikai-magyar etnikus kultúra néhány kérdése. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 267-282.

Fried István: Szerb-magyar művelődési kapcsolatok (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 307-330.

Für Lajos: Kétfelé nyitott szem. Új Látóhatár 1987 3. sz. 281-296.

Füzes Lajos: Horvátok és a magyarok a Dráva mentén. Somogy 1987 1. sz. 71-72, 5.

Gáll Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. Bp. 1987 Kossuth 358 l.

Gáspár Simon: A 14 000 bukovinai magyar hazatelepítésének története. Somogy 1987 2. sz. 84-92.

Gerő András: A magyar politika és a nemzetiségek 1848-1849-ben. Társadalmi Szemle 1987 6. sz. 63--73.

Glósz József: Tolna vármegye nemzetiségi politikája a reformkorban. Dunatáj 1987 1. sz. 17-22.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék