A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1986: 69 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-69


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1986 Kossuth. 329 l. Bibliogr. 323-330.

András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség - A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 389-425.

András Károly: Nemzeti identitás. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-26. Ua. Katolikus Szemle 1981. 4. sz. 303-318.

Bagi Éva: A magyar örményekről. Confessio 1986 3. sz. 38-43.

Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp. 1986 Kossuth. 418 l.

Balogh Sándor: A magyar kérdés a párizsi békekonferencián, 1946. História 1986

Benda Kálmán: A moldvai csángó magyarok. Confessio 1986 3. sz. 59-65.

Berlász Jenő: Pavao Ritter-Vitezovic az illírizmus szülőatyja. Magyar-horvát viszony a 17-18. század fordulóján. Századok 1986 5-6. sz. 943-1002.

Bibó István: Válogatott tanulmányok. 1-3. köt. Bp. 1986 Magvető. "737; 923; 653 l."

Bíró Sándor: A magyarországi román egyetemi és főiskolai oktatás 1867-1918. Új Látóhatár 1986 4. sz. 521-534.

Bődy Pál: Magyarok az Egyesült Államokban. Itt-ott 1986 3. sz. 19-24.

Bognár Tibor: A hazai németségre vonatkozó rendelkezések végrehajtása Szulokban 1945 és 1949 között. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 17. köt. Kaposvár 1986 Somogyi ny. 409-414.

Bona Gábor: Örmények az 1848-1849-es magyar szabadságharcban. Szovjet Irodalom 1986 9. sz. 132-135.

Borsody István: A magyar nacionalizmus demokratizálása. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 55-67.

Botlik József: Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében (1957-1982). Komárom 1986 TIT ny. 42

Cseresznyés Ferenc: Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 637-714.

Dobos László Gábor: A szomszédos államok magyarságának református egyházi életéről. Confessio 1986 3. sz. 44-49.

Fogarassy László: A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 537-574.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 1. rész. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 715-772.

Glatz Ferenc: Identitás-konfliktusok a felszabadulás után. Szülőföld és Nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 37-57. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Gombos Gyula: Nemzeti tudatunkról. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 190-208.

Gyenge Imre: Reformátusok Burgenlandban. Confessio 1986 3. sz. 94-97.

Hajdú Demeter Dénes: Magyar szórvány Nyugat-Csehországban. Confessio 1986 3. sz. 78-82.

Harsányi Andrea: "A magyar reformátusok élete az Egyesült Államokban és a "gyökérkeresés"." Confessio 1986 3. sz. 111-115.

Hoóz István: A nemzetiségi lakosság kétnyelvűségének alakulása Baranyában. Modern nyelvoktatás 1986 1. sz. 91-101.

Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937). Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 575-602.

Illyés Elemér: Harminc év a romániai magyarok történetéből 1956-1986. Harminc év. 1956-1986. Bern. 1986 426-457.

Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Válogatás. Bev., vál. és jegyz. Litván György. Bp. 1986 Gondolat. 315 l. (Közös dolgaink.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Joó Rudolf: Etnikum, kisebbség, szórvány. Confessio 1986 3. sz. 3-9.

Juhász Gyula: A második világháború traumái nemzeti identitásunkban. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 29-36. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék