A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1985: 45 szerző lapozás: 1-30 | 31-45


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Mester Miklós: A zsidókérdés Magyarországon 1944. Új Látóhatár 1985 3. sz. 367-389.

Nelde, Peter H.: A kisebbségek és a többnyelvűség. Bécsi Napló 1985 4. sz. 5.

Pomogáts Béla: A magyar irodalom egysége. Itt-ott 1985 2. sz. 12.

Pomogáts Béla: Magyar irodalom - ma. Itt-ott 1985 3. sz. 12-20.

Sajti Enikő, A.: Magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca (1941-1944). Szeged 1985 Szegedi ny. 3-18. (Acta Universitatis Szegediensis ... J. A. Acta Historica 81.)

Schermann Vera: Egy Vas megyei település cigányságának sorsa 1900-1945. Vasi Szemle 1985 4. sz. 543-549.

Síkfői Tamás: Az osztályharc és nemzetiségi kérdés néhány problémája Baranya megyében a szerb megszállás harmadik szakaszában. (1919. augusztus 1. - 1921. augusztus 22.) Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 491-511.

Sükösd Ferenc: A jogi szabályozás és az intézmények szerepe nemzetiségi politikánk érvényesülésében. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. Szerk. Ádám Antal. 16. köt. Pécs 1985 JPTE. 245-274.

Szabó Zoltán: Hazugság nélkül. Babér és tövis. Paris 1985 Dialogues Européens. 31-88. (Magyar Füzetek 13.)

Székely András Bertalan: Nemzetiségi jelenkutatás. Napjaink 1985 1. sz.

Szűcs Jenő: "Történeti "eredet"-kérdések és nemzeti tudat." Valóság 1985 3. sz. 31-49.

Tilkovszky Lóránt: Magyar-szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon (1941-1945). Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 549-574.

Zvara, Juraj: Nemzet, nemzetiség, nemzeti tudat. Ford. Dósa László. Bratislava 1985 Madách. 210 l. Bibliogr. 208-210.

Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. New York 1985 Püski. 185 l.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék