A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1985: 45 szerző lapozás: 1-30 | 31-45


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Arday Lajos - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon. Magyar Tudomány 1985 11. sz. 817-827.

Baka András: Jogállamiság és nemzetiségi kérdés ellentéte Grünwald Béla politikai gondolkodásában. Jogtud. Közl. 1985 4. sz. 182-189.

Balogh Edgár: Hídverők Erdélyben 1944-46. Cikkek, tanulmányok. Bp. 1985 Kossuth. 145

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1932-1933-ban. Történelmi Szemle 1985 4. sz. 602-620.

Benda Kálmán: A nagyenyedi kollégium mint az erdélyi tudományos törekvések bölcsője. Confessio 1985 4. sz. 84-88.

Blazek, Pavle: A magyar nemzetiség irodalmi és kiadói tevékenysége az Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 7. köt. Eszék 1985 H. M. Sz. 83-92.

Bognár Tibor: Kitelepítés Szulokból a második világháború után. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 16. köt. Kaposvár 1985 Somogyi ny. 559-563.

Borsi-Kálmán Béla: Klapka, Cuza és Arthur Seherthoss 1864. (Szemelvények egy 19. századi magyar-román megegyezési kísérlet dokumentumaiból.) Századok 1985 3. sz. 772-835.

Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt. Kell-e politikai emigráció? Párizs 1985 93-137. (Magyar Füzetek 14-15.)

Csanda Sándor: Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai. Bratislava - Budapest 1985 Madách - Szépirodalmi. 255 l. Bibliogr. 222-225.

Csoknyai Péter: Burgenland lakosságának nyelvi megoszlása (1923-1981). Bécsi Napló 1985 5. sz. 2.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás fejlődése a Délkelet-Dunántúlon (1949-1972). Baranyai helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 575-602.

Gelesits Tibor: A nemzetiségekre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. Studia Juvenum. Ser.Juridica. Tom. 2. Fel. szerk. Takács Béla. Pécs 1985 JPTE. 19-23.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. A hűség nyelve. Bratislava 1985 Madách. 18-31.

Illyés Elemér: Románia: Értelmiség és sorsvállalás. Romániai helyzetkép 1984-ből. Katolikus Szemle 1985 1. sz. 76-81.

Jehuda Don - George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése. Történelmi Szemle 1985 3. sz. 437-469.

Jeszenszky Géza: Nemzettudat és nemzet. A magyar önismeret korlátai a századelőn. Tiszatáj 1985 11. sz. 55-61.

Joó Rudolf: A kisebbségi demokrácia fogalma. Tiszatáj 1985 12. sz. 50-57.

Kocsis Károly: Migrációs folyamatok a Vajdaságban a második világháború után. Földrajzi Értesítő 1985 4. sz. 431-454.

Kosáry Domokos: Széchenyi és a nemzetközi politika. História 1985 2. sz. 3-5.

Kovács Ernő: Erdély egyetlen végtelen szerelem. Cikkek, előadások és esszék. San Francisco 1985 Új Hídfő Baráti Köre. 220 l.

Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. 1918-1948. Bp. 1985 Kossuth. 417 l. Bibliogr. 405-412.

Köteles Pál: Háromágú életfa. Az államalkotó, a nemzetiségi és a szórványmagyarság szerepe, viszonya, gondjai. Itt-ott 1985 1. sz. 11-16.

Lantos József: Nemzetiségi kultúrák együttélése Baranyában. Baranyai Művelődés 1985 1. sz. 65-74.

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945-48). Történelmi Szemle 1985 3. sz. 516-530.

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944-48. Történelmi Szemle 1985 1. sz. 96-117.

Máté István: Az oroszországi szociáldemokrácia és a nemzeti kérdés (1893-1903). Bp. 1985 Dabasi ny. (Tudományos szocializmus füzetek 80.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Megyeri Tamás: Komárom és vidéke 1985 nyarán. Katolikus Szemle 1985 4. sz. 365-368.

Melczer Tibor: A nemzeti kérdés Babits pályájának tükrében. Történelmi áttekintés. Tiszatáj 1985 11. sz. 61-77.

Merényi László: Merényi Oszkár terve egy közös magyar-jugoszláv Zrínyi kiadáshoz. Vasi Szemle 1985 2. sz. 278-280.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék