A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1984: 49 szerző lapozás: 1-30 | 31-49


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Bognár Kálmán: A kitelepítések. Új Látóhatár 1984 2. sz. 222-228.

Borsi-Kálmán Béla: Egy múlt századi román-magyar megegyezési kísérlet történetéhez. Tiszatáj 1984 9. sz. 57-68.

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl. (1821-1860). Kortárs 1984 4. sz. 594-613.

Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Bp. 1984 Múzsák. 110 (Társadalom és művelődés 1.) Bibliogr. 108-110.

Cseresznyés Ferenc: "Egy "elfelejtett" szakaszáról a baranyai telepítéseknek (1948. szept. - 1948. dec.)." Baranyai Művelődés 1984 2-3. sz. 150-152.

Csuka István: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1984 1. sz. 30-31.

Csukás István: Mikszáth gondolatai a nemzetiségi kérdésről. Szeged 1984 Szegedi ny. 3-47. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Dabas Rezső: Burgenland álarc nélkül. Montreal 1984 Máté GmbH. 415

Deák Pál, P.: Magyarságtudat külföldön. Lármafa. Magyarságtudat szimpózium. Toronto 1984 Rákóczi Press. 125-152.

Duray Miklós: Üzenet a határon túlra. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Européens. 155-158. (Magyar Füzetek 13.)

Erdélyi István: Kárpátalja. New York 1984 Szerző. 28

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1983-84. Pécs 1984 513-547.

Gruic, Marinko: A Horvát Szocialista Köztársaság területén élő nemzetiségek helyzetének elemzése. - Horvátoszági Magyarok Szövetsége Évkönyve. 6 köt. Eszék 1984 M.H.Sz. 48-62.

Gyivicsán Anna: Anyanyelvi kultúra és értékrend a magyarországi szlovákoknál. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 135-147.

Gyivicsán Anna: A két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. Tiszatáj 1984 11. sz. 42-48.

Győri-Nagy Sándor: Határmenti német-magyar kétnyelvűség. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-71.

Győri-Nagy Sándor: Interetnikum, interkultúra, természetes kétnyelvűség. A brennbergbányai német nemzetiségi kultúráról. Tiszatáj 1984 11. sz. 48-53.

Hajnal László Gábor: "A magyarországi "Szent Bertalan éjszakák". A kitelepítésekről." Új Látóhatár 1984 4. sz. 530-539.

Hanák Péter: A dunatáji közösségtudat. Műhely 1984 3. sz. 3-20.

Hites Kristóf: Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya. Katolikus Szemle 1984 3. sz. 273-274.

Illyés Elemér: Erdélyi krónika. Katolikus Szemle 1984 1. sz. 80-81.

Illyés Elemér: Újabb jelentések Erdélyből. Katolikus Szemle 1984 4. sz. 371-373.

Joó Rudolf: Az etnikai folyamatok és a politikai folyamatok néhány összefüggése. Társadalomkutatás 1984 2. sz. 98-105.

Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzat, egyenjogúság. Bp. 1984 Kossuth. 280 l. Bibliogr. fejezetenként. (Napjaink kérdései.)

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés, kisebbségi egyenjogúság napjainkban. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 140-146.

Joó Rudolf: Nemzetiségi nyelv és tudat a magyarországi nemzetiségi középiskolákban. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-58.

Joó Rudolf: A nemzetiségi tudat (értékrend, orientáció) vizsgálata a magyarországi nemzetiségi gimnáziumok végzős osztályaiban. Tiszatáj 1984 11. sz. 36-42.

Kende Péter: A kisebbségek és a magyar sérelemérzet. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Europeens. 106-131. (Magyar Füzetek 13.)

Kővágó László: A nemzetiségi kérdés Magyarországon. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 165-179.

Kozma Mihály: Nemzetiségi magatartás a tájnyelv és az irodalmi nyelv használatában a magyarországi románok körében. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 72-86.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék