A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1983: 59 szerző lapozás: 1-30 | 31-59


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 292 Bibliogr. 265-292.

Baka András: Egy liberális jogállamkoncepció (Eötvös József) nemzetiségi vonatkozásai. Jugtudományi Közlemények 1983 5. sz. 311-317.

Baka András: A nemzeti-nemzetiségi kérdés és az állami szervezés Eötvös József politikai gondolkodásában. Állam- és jogtudomány 1983 2. sz. 245-270.

Balogh István: Szovjet viták a nemzetiségi kérdésről. Világosság 1983 8-9. sz. 528-536.

Boda Gábor: Szerb katonák az 1848-49-es honvédseregben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 153-165. - Ua. Hadtörténelmi Közlemények 1981. 1. sz. 105-116.

Bodor György: Az 1562 előtti székely nemzetiségi szervezetről. Történelmi Szemle 1983 2. sz. 281-305.

Botlik József: A hűség őrhelyén. A pozsonyi irodalmi szemle huszonöt évéről. Napjaink 1983 9. sz. 24-28.

Cseresznyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítő tevékenysége Baranyában (1947-1948). Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 595-614. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 49.

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után (1849-1867). Szeged 1983 Szegedi ny. 49 l. (Iradalomtörténeti dolgozatok 151.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Detela, Lev: A kétnyelvűség problémája. Bécsi Napló 1983 5. sz.

Duran, Teofik: Tájékoztatás a Horvát SZK Szábora a nemzetiségek alkotmányos jogai megvalósítására vonatkozó határozatainak végrehajtásáról. Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Évkönyve 5. köt. Eszék 1983 H.M.S. 40-53.

Fehér István: A bonyhádi Hűségmozgalom történetéhez. Bp. 1983 Akadémia 73.l. Bibliogr. 71-73. (Nemzetiségi füzetek 4.)

Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld 1983 3. sz. 37-57.

Für Lajos: A nemzetiség-magyarság-tudomány múltja. Tudománytörténeti áttekintés. Műhely 1983 3. sz. 18-31.

Füzes Miklós: Nemzetiségi oktatás Délkelet-Dunántúlon 1945-1949. Baranyai helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 557-593. (Baranyai levéltári füzetek 48.)

Galántai József: Politikai nemzet és liberális politika. Az 1868-as nemzetiségi törvény születése. Világosság 1983 8-9. sz. 520-527.

Gáll Ernő: Mikó Imre - a nemzetiségi jogász. Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 402-429.

Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 525 l.

Gavralovic, Slavko: A jugoszláv történetírás a vajdasági 1848-49-es forradalomról. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-49 Bp. 1983 Akadémia. 72-93.

Gorjanac, Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 392-439.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. Irodalmi Szemle 1983 1. sz. 30-38.

Hamza András: A közösség palásttalan papja: Illyés (Gyula). Itt-ott 1983 3. sz. 13-25.

Hoóz István: Baranya megyében élő német és délszláv lakosság nemzetiségi tudatának alakulásáról. Demográfia 1983 2-3. sz. 315-329.

Hoóz István: A nemzetiségi tudat lépcsőfokai. Élet és Tudomány 1983 41. sz. okt. 14. 1286-1288.

Illyés Elemér: Erdély: egy vállalkozás távlatai. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 99-108.

Illyés Elemér: Jövőkép jóslások nélkül. Katolikus Szemle 1983 4. sz. 384-387.

Illyés Elemér: Valami elindult Erdélyből. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 69-73.

Joó Rudolf: Az etnikai konfliktusok okai és jellemzői. A nemzetiségi viszonyokat meghatározó tényezőkről. Külpolitika 1983 3. sz. 73-85.

Joó Rudolf: Nemzetiségi autonómia Nyugat-Európában. Világosság 1983 8-9. sz. 540-548.

Joó Rudolf: A nyugat-európai kisebbségek sajátosságai és típusai. Bp. 1983 Akadémia. 77 l. Bibliogr. 73-77. (Nemzetiségi füzetek 5.)
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék