A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1982: 64 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-64


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Kosáry Domokos: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54.

Kosáry Domokos: Nemzeti problémák az 1848 előtti Magyarországon. História 1982 4-5. sz. 11-12.

Kovács Kálmán: Bethlen Gábor erdélyi országgyűléseinek törvényalkotása. Jogtudományi Közlöny 1982 1. sz. 45-53.

Kővágó László: A délszláv államtól Jugoszláviáig. História 1982 4-5. sz. 48-51.

Kővágó László: A KMP a revízióról és a nemzetiségi kérdésről (1936-1942). Párttörténeti Közlemények 1982 2. sz. 48-80.

Kreisky, Bruno: Az ausztriai népcsoportok a kelet-nyugati politika előterében. Bécsi Napló 1982 3. sz. 1.

Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfront. Történelmi Szemle 1982 3. sz. 458-482.

Litván György: Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 58-59.

Márton Imre: A nemzeti identitás történelmi alakváltozásai. Bp. 1982 MTA. Szociológiai Intézet. 15 l.

Niederhauser Emil: Balkáni határváltozások. História 1982 4-5. sz. 63-69.

Niederhauser Emil: A nemzeti identitás problémái Kelet-Európában. Tiszatáj 1982 4. sz. 22-29.

Pomogáts Béla: Épülő hidak. Magyar-román irodalmi, kulturális kapcsolatok 1945-1948. Tiszatáj 1982 9. sz. 45-51.

Raffay Ernő: A magyarországi Román Nemzeti Párt az első világháború végén. Tiszatáj 1982 6. sz. 47-55.

Rottler Ferenc: Ipolyi Arnold a nemzetről és a nemzetiségről. A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből. XVIII-XIX. század. Szerk. Kovács Kálmán. Bp. 1982 ELTE. (Jogtörténeti Értekezések 12.)

Ruffy Péter: A magyarságtudat zavarairól. Műhely 1982 1. sz. 3-7.

Sipos Péter: Területi, népességi és gazdasági változások Magyarországon 1920. História 1982 4-5. sz. 51.

Szabó Károly - É. Szőke István: Adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere történetéhez. Valóság 1982 10. sz. 90-94.

Szakály Ferenc: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54.

Szakály Ferenc: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát? História 1982 4-5. sz. 5-7.

Szita László: Horvát (sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1897-98-ban. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 415-444. (Baranyai levéltári füzetek 28.)

Szűcs Jenő: A középkori Magyarország népei. História 1982 4-5. sz. 3-5.

Tegzes Ferenc: Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 445-462.

Tilkovszky Lóránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tevékenysége a német nemzetiség körében (1919-1931). Párttörténeti Közlemények 1982 4. sz. 63-105.

Tilkovszky Lóránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások. História 1982 4-5. sz. 31-33.

Tóth Ede: "Mocsáry Lajos elveszettnek tartott röpirata: a "kiegyenlítés"." Századok 1982 4. sz. 760-792.

Varga János: Fogalmazvány, tisztázat - eredeti, másolat. Egy 1849-beli kormányzói irat viszontagságai. (Kossuth 1849. április 26-i utasítása Dragos Jánosnak a román-magyar megbékélésről.) Levéltári Közlemények 1982 1. sz. 95-110.

Varga László: A kinti és benti magyarság. Bécsi Napló 1982 4. sz.

Varsányi Péter-István: Nagykikinda és környéke 1848 tavaszán. Századok 1982 4. sz. 718-742.

Wellmann Imre: Ujjátelepülés a török világ után. História 1982 4-5. sz. 8-11.

Zielbauer György: Képek a Vas megyei nemzetiségek közelmúltjáról (1945-1948). Vasi Szemle 1982 3. sz. 421-438.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék