A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1982: 64 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-64


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Bev. Borsody István. Paris 1982 Magyar Füzetek. 125 l. (Magyar Füzetek könyvei 4.)

Arday Lajos: Dokumentumok a jugoszláv-magyar határ kialakulásáról (1918-1919). Századok 1982 2. sz. 323-339.

Beke György: Nemzetiségi létfeltételek építése Erdélyben 1944 és 1948 között. Forrás 1982 8. sz. 80-86.

Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttéléséről. Bukarest 1982 Kriterion. 396 l.

Borbándi Gyula: Jászi Oszkár utolsó vállalkozása. Új Látóhatár 1982 2. sz. 240-264.

Csoóri Sándor: Közérzet és nemzeti tudat. Itt-ott 1982 4. sz. 6-12.

Dávid Gyula: ""... a magyarság bennünk nem a jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot." Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához." Tiszatáj 1982 3. sz. 30-37.

Dávid Zoltán: Magyarok - határaink mentén. Mozgó Világ 1982 7. sz. 38-50.

Dávid Zoltán: A magyarul beszélők száma. Magyar Nyelvőr 1982 7. sz. 38-50.

Deák Ernő: Jugoszlávia nemzetiségi politikája. Ernest Petric egyetemi tanár nyilatkozata a Bécsi Naplónak. Bécsi Napló 1982 3. sz.

Domokos Pál Péter: Csángó-magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1982 2. sz. 165-173.

Domokos Pál Péter: A moldvai csángómagyarokról. Tiszatáj 1982 8. sz.

Erdődi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 391-413.

Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. Bukarest 1982 Kriterion. 81 l. (Századunk)

Fogarassy László: Pozsony város nemzetiségi összetétele. Alföld 1982 8. sz. 59-74.

Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből. História 1982 4-5. sz. 60-61.

Für Lajos: A magyar kisebbségi tudományosság Szlovákiában. Műhely 1982 2. sz. 76-83.

Für Lajos: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségtudományi kutatások. Valóság 1982 1. sz. 34-46.

Füzes Miklós: A népszámlálások szervezési tapasztalatai Baranyában különös tekintettel a nemzetiségek összeírására (1920-1949). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 515-534. (Baranyai levéltári füzetek 31.)

Glatz Ferenc: Kérdések etnikumról, nemzetről a 20. század végén. História 1982 4-5. sz. 34-36.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 463-513.

Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 38-39.

Hajdú Zoltán: Területrendezési törekvések a magyar földrajztudományban a két világháború között. Földrajzi Közlemények 1982 2. sz. 89-106.

Hegyi Béla: A Vigília és a magyar szellemi élet. A külföldi magyarság és a Vigília. Itt-ott 1982 3. sz. 12-18.

Illyés Elemér: Az emberi jogok és a romániai magyarság. Katolikus Szemle 1982 3. sz. 262-268.

Illyés Gyula: Ki a magyar? Bp. 1982 Magvető 64 (Gondolkodó Magyarok)

Katus László: Magyarok, nemzetiségek a népszaporulat tükrében 1850-1918. História 1982 4-5. sz. 18-21.

Kemény G. Gábor: A demokratikus szabadságjogok védelmezői. Böszörményi László és Irányi Dániel pályaképéhez. Tiszatáj 1982 6. sz. 39-47.

Kende János: Nemzeti-nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom. História 1982 4-5. sz. 22-26.

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Forrás 1982 12. sz. 1-9.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék