A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1981: 60 szerző lapozás: 1-30 | 31-60


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Balázs Sándor - Bodor András: A társadalomtudományi gondolkodás a népi hatalom évtizedeiben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 256-285.

Balogh Edgár: A közírás történetéből. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 436-444.

Balogh Sándor: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után. História 1981 2. sz. 24-26.

Bellér Béla: Az európai nemzetiségi kongresszusok és Magyarország a kisebbségvédelem rendezésében (1925-1929). Századok 1981 5. sz. 995-1040.

Bellér Béla: A magyarországi németség rövid története. Bp. 1981 Magvető. 210 l. (Gyorsuló Idő.) Bibliogr. 192-208.

Bibó István: Összegyűjtött munkái. 1-4. köt. Bern 1981 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1310 l.

Borbándi Gyula: Bibó István és a magyar demokrácia kérdései. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981 Molnár József ny. 21-27. Ua. Új Látóhatár 1981. 3-4. sz. 338-343.

Borbándi Gyula: A Bibó-kérdés. Bécsi Napló 1981 5. sz. 5.

Borsi-Kálmán Béla: A Kossuth-emigráció és a nemzetiségi kérdés. Dilemmák és alternatívák. Kritika 1981 12. sz. 3-4.

Borsody István: Jászi, Bibó és a magyar nemzetiségi kérdés. Új Látóhatár 1981 3-4. sz. 329-338. Ua. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. Találkozója Genfben 1980. Genf 1981, Molnár József ny. 7-21.

Borsody István: Potsdam és a magyarországi németek kitelepítése. Új Látóhatár 1981 1. sz. 103-106.

Brogyáni Kálmán: A dunai gondolat tegnap és ma. Itt-Ott 1981 "3. sz. 10-12.; 1982. 1. sz. 13-16. "

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény (Zsigmond), Jósika (Miklós), Madách (Imre) és Eötvös (József) műveiben. Szeged 1981 Szegedi ny. 54 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 129.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 17. Tom.)

Deák Ernő: Ausztria. A magyar kisebbség helyzete a nyolcvanas években. Katolikus Szemle 1981 2. sz. 167-176.

Devetak, Silvo: Az ENSZ kisebbségek jogairól szóló rendszerének fejlődése a nemzeti, az etnikai, a felekezeti és a nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozat jugoszláv javaslata fényében. Létünk 1981 2. sz. 267-279.

Dordevic, Jovan: A kisebbségek helyzete és védelme Jugoszlávia alkotmányos és politikai rendszerében. Létünk 1981 2. sz. 255-266.

Füzes Miklós: Baranya megye népességének és nemzetiségi megoszlásának változása 1945-ben. Honismeret 1981 4. sz. 26-29.

Füzes Miklós: Ideológiai és politikai megnyilvánulások a nemzetiségi népiskolák szervezésében Baranyában a két világháború között. Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 121-126.

Füzes Miklós: A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása Baranya járásaiban 1941-ben, nemzetiségi megoszlása 1945-ben. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 533-560. (Baranyai levéltári füzetek 15.)

Gyekiczky Tamás: Nemzeti kérdés és Közép-Európa. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójához. Fiatal oktatók műhelytanulmányai. 1. köt. Szerk. Mezey Barna, Nagy Boldizsár. Bp. 1981 ELTE ÁJK. 202-227.

Gyurácz Ferenc: Veres Péter magyarságszemlélete. Forrás 1981 9. sz. 61.

Gyönyör József: A csehszlovákiai magyarság létszámának és nyelvterületének alakulása 1918-1938 között. Magyar Műhely 1981 4. sz. 93-107.

Hoóz István: A nemzetiség szerinti megoszlás számbavételének nehézségeiről. Valóság 1981 5. sz. 97-104.

Jakó Zsigmond: Könyv és könyvtár az erdélyi magyar művelődésben. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 367-402.

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés - kisebbségtudomány. Magyar Tudomány 1981 11-12. sz. 952-959.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés és a kisebbségvédelem eszméje Csuka Zoltán publicisztikájában. Tiszatáj 1981 10. sz. 91-97.

Koppándi Sándor - Lőrincz László: A nemzetiségi kérdés megoldása. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 7-29.

Kós Károly: A romániai magyarság néprajzáról. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 313-330.

Kovács K. Zoltán: A magyar egyházak küzdelmes élete Erdélyben. Katolikus Szemle 1981 1. sz. 35-41.

Kovacsics József: Történeti demográfiai áttekintés a Kanadába vándorolt magyarokról. Demográfia 1981 2-3. sz. 243-269.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék