A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1979: 53 szerző lapozás: 1-30 | 31-53


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 139-163.

Méray Tibor: Erdély és a magyar politika. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 132-136. (Magyar Füzetek 5.)

Miskolczy Ambrus: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen. Századok 1979 5. sz. 851-883.

Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig. Újvidék 1979 Fórum. 265 l.

Sajti Enikő, A.: Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az 1920-as években. Századok 1979 3. sz. 375-420.

Schöpflin György: A magyarok helyzete Romániában. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 23-71. (Magyar Füzetek 5.)

Sikfői Tamás: Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. nov. 1. és 1919. márc. 21. között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 445-455.

Sirchich László: A Felvidék az ezeréves magyar államtestben. Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok. Cleveland 1979 Szerző. USA. Ohio 48 l.

Szabó Imre: Kisebbségek és az emberi jogok. Valóság 1979 1. sz. 1-13.

Szakály Ferenc: Délszláv menekültek a középkori Magyarországon. História 1979 2. sz. 26-27.

Szász Zoltán: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után. História 1979 4. sz. 28-29.

Szita László: Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 501-536.

Szita László: A nemzetiségi lakosság Baranyában az 1850. évi népszámlálás alapján. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 81-89.

Szita László: A regionális nemzetiségtörténeti kutatások jelentősége és feladatai. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 86-90.

Sztáray Zoltán: Hol hibáztunk, mit vétettünk el? Új Látóhatár 1979 5-6. sz. 465-467.

Takács Gyula: Nemzetiségi politika Baranyában. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 3-10.

Tegzes Ferenc: A miniszterelnökség délszláv szakreferensének jelentése a baranyai délszlávokról az 1920-as évek első felében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 457-509.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német mozgalom válságának a kibontakozása (1930-1932). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 10. köt. Kaposvár 1979 Somogyi ny. 403 l.

Tilkovszky Lóránt: Törekvések a magyarországi német mozgalom radikalizálására. (1932-1933). Századok 1979 3. sz. 421-477.

Tóth János: Kisebbségvédelem az emberi jogok történetének tükrében. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 121-138.

Vastagh Pál: Nemzetiségi jogok hazánkban. Tiszatáj 1979 12. sz. 49-52.

Ölvedi János: Az anyanyelv sorsa Szlovákiában. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 68-75.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék