A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1979: 53 szerző lapozás: 1-30 | 31-53


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Andrásfalvy Bertalan: Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 335-346.

Baka András: Nemzetiség és demokrácia a magyar polgári radikális elképzelésekben (1900-1910). Jogtudományi Közlemények 1979 6. sz. 358-362.

Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. (A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia). Bukarest 1979 Politikai Kiadó. 263 l.

Balogh Edgár: A Kelet Népe és Erdély. Korunk 1979 5. sz. 331-334.

Balogh Edgár: Táj és nép. Ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár 1979 Dacia. 175 l.

Balogh Sándor: Az 1946. febr. 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. Történelmi Szemle 1979 1. sz. 59-87.

Bezerédy Győző: A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükröződése a községek hivatalos pecséthasználatában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 397-408.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. Valóság 1979 8. sz. 35-38.

Biró Péter: Egy Romániában élő magyar politikai gondolkodó feljegyzései az 1978-as esztendőből. Európai Napló I. Mi kelet-európaiak... Párizs 1979 Magyar Füzetek. 73-123. (Magyar Füzetek 3.)

Biró Péter: Kisebbségi perspektívák a totalitárius társadalomban. Európai Napló II. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar füzetek. 73-131. (Magyar füzetek 5.)

Csalog Zsolt: Cigányfalu Baranyában. Jegyzetek a cigányság helyzetéről. Kritika 1979 10. sz. 13-16.

Csepeli György: A nemzeti tudat és az érzésvilág kutatásáról. Társadalmi Szemle 1979

Deák Ernő: Burgenland: a magyarság helyzete a századfordulótól napjainkig. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 254-265.

Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. Bp. 1979 Magvető. (Gyorsuló idő) Bibliogr. 145-164.

Fügedi Erik: Befogadó: a középkori magyar királyság. Történelmi Szemle 1979 2. sz. 355-376.

Füzes Miklós: Vokány népesség a 18. század elejétől a 20. század közepéig különös tekintettel a nemzetiségi kérdésekre. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 347-370.

Füzes Miklós: Az 1941. évi népszámlálás és az 1945. évi összeírás részeredményei Baranya járásaiban. A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 103-107.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban az 1923/24 - 1943/44. tanévekben. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 385-439.

Illyés Elemér: A kisebbségek és a nemzetközi jogvédelem. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 65-68.

Illyés Elemér: A nemzetiségek jogi helyzete. Románia. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 248-253.

Illyés Gyula: Válasz Mihnea Gheorghiunak. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 13-22. (Magyar Füzetek 5.)

Imre Mária, L.: Adatok Mecseknádasd 18. századi népességének alakulásához. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 371-396.

Kávássy Sándor: Szatmár megye népessége és etnikai viszonyai a XIX. század elején. Eger 1979 Boesodm. ny. 321-337. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 15. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei 750.)

Kiss Géza: Harc a magyar államnyelvért a soknemzetiségű Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 409-441.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyékában. Bp. 1979 Magvető. 253 l. (Gyorsuló idő)

Komanovics József: A hazai németség helyzetét szabályozó rendelkezések és ezek végrehajtása a felszabadulást követő években (1945-1950). Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 559-568.

Kopasz Gábor: Vármegyei telepítések a két világháború között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 511-557.

Kósa László: A szlovéniai magyarok társadalmi és kulturális élete. Alföld 1979 12. sz. 86-90.

Kővágó László: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Bp. 1979 Kossuth. 187 l.

Kővágó László: A nemzeti kérdés a Tanácsköztársaság idején. Párttörténeti Közlemények 1979 3. sz. 163-173.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék