A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1977: 50 szerző lapozás: 1-30 | 31-50


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Kővágó László: Kisebbség-nemzetiség. Bp. 1977 Kossuth. 155 l. Bibliogr. 153-155.

Kővágó László: A Magyar Kommunista Párt nemzetiségpolitikája a Tanácsköztársaság megdöntésétől a felszabadulásig. Párttörténeti Közlemények 1977 2.sz. 77-102.

Kutas Antal: A Baranya megyében élő nemzetiségek oktatásának és közművelődésének helyzete. A baranyai nemzetiségekről. Szerk. Hoóz István. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 93-103.

Kövér György: Felekezet és nemzetiség: az oroszországi értelmiség példája a századfordulón. Történelmi Szemle 1977 2.sz. 260-279.

Lőrinc Péter: Tito és a nemzetiségi kérdés. Híd 1977 4.sz. 479-483. 6.sz. 739-743.

Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához. Történelmi Szemle 1977 2.sz. 260-279.

Mayer Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Bp. 1977 Akadémia. 255 l.

Móró Mária Anna: Cigányok Baranya megyében a XVIII. század végén. Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 119-123.

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977 Akadémia. 385 l.

Péter László: Erdély vagy az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1977 3.sz. 197-202.

Sárközi K. Ferenc: A csángók Moldvában. Katolikus Szemle 1977 3.sz. 268-277.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Századok 1977 4.sz. 681-723.

Tegzes Ferenc: Délszláv szakreferens jelentése a baranyai délszláv nemzetiségekről (1922). Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 148-153.

Tőzser Árpád: Gömörország. A szlovákiai magyar irodalom faluja. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 179-191.

Turczel Lajos: Képek egy Ipoly menti község (Szalka) múltjából. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 167-176.

Ölvedi János: Csehszlovákia. Katolikus Szemle 1977 1.sz. 59-63. 2.sz. 144-150.

Ölvedi János: "Csehszlovákia. Az "ébredés" évei." Katolikus Szemle 1977 3.sz. 252-259.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar kisebbség jogi helyzete. Katolikus Szemle 1977 4.sz. 351-358.

Ölvedi János: Erdély és az erdélyi magyarok. Hozzászólás Péter László írásához. Új Látóhatár 1977 6.sz. 511-515.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék