A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1977: 50 szerző lapozás: 1-30 | 31-50


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918-1975. Bp. 1977 Magvető. 443 l. Bibliogr. fejezetenként. (Elvek és utak.)

Balázs Sándor: Nemzetismeret - nemzetiségismeret. Korunk 1977 10.sz. 860-862.

Balogh Edgár: Az életépítő. Kós Károlyról. Tiszatáj 1977 10.sz. 29 l.

Becsei György: Jugoszlávia. Katolikus Szemle 1977 2.sz. 150-153.

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. Szeged 1977 Szegedi ny. 63 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 113.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 7. Tom. 1967.)

Deák Ernő: II. Rákóczi Ferenc és a független nemzeti állam eszméje. Integratio 1976. Bp. 1977 Európa Club. 1-64.

Fábry Zoltán: Nincs elveszett poszt. Utószó a hűségről. A Csallóköztől Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 313-319.

Fehér Pál, E.: Nemzet - nemzetiség. Kritika 1977 12.sz. 3-4.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. A csehszlovákiai magyarság népesedési tükre. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 292-312.

Hoóz István: Az 1970. évi népesség száma és megoszlása. A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 18-92.

Hoóz István: A népesség nemzetiség szerinti számbavételének problémái. Demográfia 1977 1.sz. 23-37.

Hoóz István: A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 9-17.

Illyés Elemér: Románia. Katolikus Szemle 1977 1.sz. 64-66.

Illyés Elemér: Románia. Román kultúrforradalom és a nemzeti kisebbségek. Katolikus Szemle 1977 4.sz. 359-362.

Jeszenszky Géza: Jászi Oszkár és R.W. Seton-Watson levelezése az első világháború előtti években. Századok 1977 749-774.

Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. Bp. 1977 Kossuth. 188 l. (Nemzetközi Zsebkönyvtár.)

Joó Rudolf: A nemzetiségi kérdés az 1945 utáni európai államközi dokumentumokban. Külpolitika 1977 2.sz. 79-92.

Juhász Géza: A vajdasági nemzetek és nemzetiségek irodalmának kölcsönös fordítása és kiadása 1970-1975-ig. Létünk 1977 5.sz. 198-216.

Kemény G. Gábor: Zrások Mocsáry Lajosról. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 35-61.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 147-155.

Kemény G. Gábor: A múlt század hetvenes éveinek magyar-szlovák kapcsolatairól. Kapcsolatok vonzásában. Bratislava 1977 Madách. 118-125.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés a régi Népszavában az első világháborúig. Tiszatáj 1977 6.sz. 58-69.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos (1826-1916). Életút és pályakép. Bp. 1977 TIT. 65 l. (Történelmi füzetek 1977/1.)

Kemény G. Gábor: "Mocsáry Lajos az "egyleti jog" szabadságáért." Létünk 1977 5.sz. 155-167.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a szlovákok. Új Auróra 1977 2.sz. 130-145.

Kemény G. Gábor: Mocsáry és Sarcevic. Üzenet 1977 1.sz. 3-23.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Kelet-Európája. Magyar Tudomány 1977 1.sz. 3-12.

Király István: Útban az internacionalizmus felé. (Ady Endre és a nemzetiségi kérdés.). Bp. 1977 Akadémia. 96-139. Klny. Az újnak tenni hitet. Tanulmányok a szocialista irodalomból. 5.

Király Károly: Románosítás Erdélyben. Király Károly levele Vincze János a RKP KB tagjának. Új Látóhatár 1977 6.sz. 506-510.

Kovács Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Bp. 1977 Magvető. 554 l. (Elvek és utak.)
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék