A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1976: 51 szerző lapozás: 1-30 | 31-51


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Matkovics József: A nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatára vonatkozó alkotmányos rendelkezések. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 111-123.

Melvinger, Zlatko: Az anyanyelvű képzés mai helyzete és távlatai Vajdaság SZAT-ban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 286-306.

Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Bp. 1976 Kossuth. 244 l. Bibliogr. 243-245.

Padányi-Gulyás Béla: A középeurópai kisnemzetek történelmi hivatása. Integratio 1975. Bécs 1976 Európa Club. 141-149.

Penavin Olga: Nyelvi jelenségek a jugoszláviai magyar nyelv peremvidékein. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 63-71.

Popin, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatának jogi szabályozása Vajdaság területén. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 159-198.

Rehák László: A jugoszláviai forradalmi munkásmozgalom lényegbevágó politikai nézeteinek kialakulása a nemzetiségek nyelvhasználatáról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 41-51.

Romic, Desanka: A társadalmi és a nyelv viszonyának elméleti problémái. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmány a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról Szabadka 1976 Fórum. 13-26.

Rónai Tamás: Jászi Oszkár a dunai kérdésről 1933 és 1939 között. Századok 1976 1.sz. 77-84.

Sátai Pál: A kétnyelvű oktatás és nevelés rendszere Szabadka és környéke iskoláiban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 269-285.

Sikfői Tamás: A nemzetiségi kérdés politikai problémái Pécsett és Baranyában 1918-1921 között. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. Szerk. Szotáczky Mihály, Ádám A. 6. köt. Bp. 1976 ELTE. 103-133.

Spira György: Szeged jegyében. A nemzetiségi kérdés rendezését célzó tervek és lépések 1849-ben. Történelmi Szemle 1976 3.sz. 479-495.

Szász Zoltán: A brassói román iskolák ügye a századvég nemzetiségi politikájában. Történelmi Szemle 1976 1-2.sz. 35-63.

Szeli István: A jugoszláviai magyar nyelvművelő egyesület tíz éves munkája és távlatai. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 52-62.

Szendrei Tamás: Gondolatok a magyar öntudatról. Itt-ott 1976 6.sz. 16-19.

Szita László: Mohács mezőváros népességének struktúrája. Mohács népességének nemzetiségi szerkezete 1686-1711 között. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 144-148.

Tóth Lajos: Az egyenjogú nyelvhasználat megvalósításának feltételei és jelentősége a két és több oktatási nyelvű általános iskolákban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 247-268.

Vajda József: A kétnyelvűség elvi kérdéseiről iskolarendszerünkben. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 231-246.

Várady József: Tartományunk alkotmányjogi rendelkezései a nyelvi egyenjogúságról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 95-110.

Zajmi, Garmund: A nyelv mint a nemzetiség lényének és helyzetének tényezője. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és a nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatá Szabadka 1976 Fórum. 27-40.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék