A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1975: 22 szerző lapozás: 1-22


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Balla Gyula: A kárpátukrajnai magyar irodalom szociográfiai kezdeményei. Forrás 1975 9. sz. 89-90.

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. Történetpolitikai tanulmányok. Montreal 1975 Szerző. 242 l.

Beke György: Bukaresti magyar hagyományok a XIX. században. Korunk 1975 7. sz. 553-559.

Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása. Bp. 1975 Akadémia. 290 l.

Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés. Soproni Szemle 1975 3. sz. 232-244.

Bodor György: Székely honfoglalás 1945-ben. Forrás 1975 "3. sz. 70-83.; 4. sz. 59-68."

Deák Ernő: Az idő sodrában. Őrségi jegyzetek. Földrajzi megközelítés. Integratio 1974. Bécs 1975 Európa Club. 140-170.

Drahos Ágoston: A kétnyelvűség kérdése és néhány didaktikai konzekvenciája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 39-56.

Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921. nov. - 1923. márc.) Soproni Szemle 1975 2. sz. 139-157.

Gulka Géza: Kétnyelvű tanítás Szabadka és környéke iskoláiban. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 106-119.

Görömbei András: Vázlat a csehszlovákiai magyar szociográfiáról. Forrás 1975 9. sz. 82-85.

Jakab Róbertné - Szabó Gyula: A nemzetiségi nyelvoktatás szóbeli szakaszának néhány problémája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 74-89.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiség és oktatásügy. Tiszatáj 1975 2. sz. 63-68.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiségi lét, nemzetiségi irodalom. Jegyzetek az utolsó negyedszázad szlovákiai magyar irodalmáról. Alföld 1975 10. sz. 23-29.

Kiszely Gábor: Egy vajdasági falujáró jegyzetei. (Korógy-Vörösmart.) Új Látóhatár 1975 6. sz. 515-523.

Kósa László: Magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása 1945-1970. Etnográfia 1975 2-3. sz. 422-436.

Kozma Gyula: A hazai román anyanyelvi képzés nyelvi alapjai és az ebből következő feladatok. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 70-73.

Mokuter Iván: Nemzetiségi oktatásunk egyes nyelvhasználati és nyelvművelési kérdéseiről. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 7-38.

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Forrás 1975 9. sz. 85-89.

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás 1975 9. sz. 78-81.

Török Sándor: A magyarok létszámának alakulása Ausztriában az első világháború óta. Integratio 1974. Bécs 1975 Europa Club. 171-185.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék