A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1974: 30 szerző lapozás: 1-30


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Balla Gyula: Fejezetek a kárpátukrajnai magyar irodalom történetéből. Üzenet 1974 1. sz. 45-50.

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok 1929-1972. Bp. 1974 Szépirodalmi K. 612 l.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon 1918-ig. Magyar Pedagógia 1974 1. sz. 47-65.

Budzsáklia Mátyás: Nemzetiségi egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban. Állam és Igazgatás 1974 9. sz. 781-801.

Csatári Dániel: A kelet-európai nemzetiségi kérdés történetének hazai kutatásáról. Párttörténeti Közlemények 1974 2. sz. 144-155.

Ferenczi Imre: Nemzetiségeink és nemzetiségi magyarok. Tiszatáj 1974 3. sz. 53-58.

Für Lajos: Európa első nemzetiségi törvénye (1849). Tiszatáj 1974 8. sz. 58-66. Ua.: Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi-irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára. Szerk. Kiss Gy. Csaba, Kovács István. Bp. 1986, MTA Irodalom

Füves Ödön: Comenius és a magyarországi görögök. Bp. 1974 Akadémia. 297-299. Klny. Magyar Pedagógia.

Glatz Ferenc: Polgári fejlődés, nacionalizmus, asszimiláció a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 1-2. sz. 250-260.

Györe Kornél: Bácska szabad királyi városainak népesedési viszonyai a XVIII. század végén. Üzenet 1974 11. sz. 842-849.

Györe Kornél: A Szabadak településnév földrajzi eredetéről. Üzenet 1974 2. sz. 122-127.

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. Történelmi Szemle 1974 4. sz. 513-536.

Illyés Elemér: A romániai magyarság népesedési problémája. Katolikus Szemle 1974 1. sz. 60-70., 2-3. sz. 199-209.

Kemény G. Gábor: Közeledési motívumok a magyar-délszláv kapcsolatok történetében (1790-1914). Üzenet 1974 5-6. sz. melléklete 1-21.

Kemény István: A magyarországi cigány lakosság. Valóság 1974 1. sz. 63-72.

Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor 1974 10. sz. 934-942.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvőrben 1872-1972-ig. Létünk 1974 4. sz. 99-176.

Mayer Mária: A ruszinok (kárpátukránok) és az 1865. évi képviselőválasztás. Századok 1974 5-6. sz. 1142-1175.

Miskolczy Ambrus: George Barit a román-magyar szövetségért 1848-ban. Tiszatáj 1974 6. sz. 42-46.

Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus. Bp. 1974 Akadémia. 307 l. (Korunk Tudománya)

Penavin Olga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban. Üzenet 1974 7-8. sz. 567-576.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Bp. 1974 Akadémia. 99 l. + 4 t. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 74.)

Sárréti Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj 1974 54-57.

Stahl Ferenc: Az őrség jogállása. Vasi Szemle 1974 "2. sz. 218-236.; 3. sz. 390-402."

Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom. Szabadka-Újvidék 1974 Fórum. 27-8l.

Szita László: Az 1850. évi népszámlálás eredményei Baranya megyében és Pécsett. Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 146-150.

Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1974 Gondolat. 669 l. (Társadalomtudományi könyvtár.) Bibliogr. a fejezetek végén. 2. kiad. 1984.

Tóth István: Híd a jugoszláv és a magyar nép között. szenteleky Kornél (1892-1933). Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 159-162.

Zarko, Jovan Veselinov: Vajdaság s népeinek meg nemzetiségeinek harca. Híd 1974 3. sz. 243-255.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék