A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1973: 52 szerző lapozás: 1-30 | 31-52


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Lőrincz Péter: Történelmi terminológiánk problémái. Létünk 1973 1. sz. 45-54. Vajdasági kérdés.

Mikó Imre: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség. Korunk 1973 8. sz. 1198-1209.

Mirnic, Josip: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben. Történelmi Szemle 1973 3-4. sz. 443-467.

Nagy György: A kezdeti transsylvanizmusról. Korunk 1973 11. sz. 1252-1258.

Obradovic, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek közötti viszonyokról valló nézetek. Létünk 1973 1. sz. 152-157.

Pálinkás György: Közművelődési könyvtár és közösség. Vizsgálatok a Baranyában élő német és délszláv nemzetiségi lakosság körében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 58-64.

Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gyűjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. Létünk 1973 6. sz. 61-74.

Pulszky Ágost: Demokrácia és nemzetiség. A szociológia első magyar műhelye. 1. köt. Bp. 1973 Gondolat. 481-500.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Csehszlovákiában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 73-74.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Jugoszláviában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 76-78.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Kárpátalján. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 79-80.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Romániában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 75-76.

Révay István: A magyar kisebbségek mai helyzete. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 156-186.

Romic, Desa: A szuverenitás és az autonómia kérdéseiről föderalizmusunk legújabb konceptusa nyomán. Létünk 1973 1. sz. 55-66.

Sakrausky, Oskar: Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-14.

Szépfalusi István: Magyarok Bécsben, Grazban és Salzburgban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 17-58.

Szita László: Adatok a délszláv népcsoportok betelepüléséhez a török utáni Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 131-137.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika. Századok 1973 1. sz. 25-63.

Tomaházy Ferenc: A nemzetiségi lakosság művelődése a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 65-69.

Tóth János: Önrendelkezési jog és kisebbségvédelem a mai nemzetközi jogban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 7-16.

Vass György: Gondolatok a keresztény kisebbség teológiájához. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 15-30.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék