A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1973: 52 szerző lapozás: 1-30 | 31-52


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Arató Endre: Petőfi és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. Irodalomtörténet 1973 1. sz. 173-185.

Atlantic, David: Osztály és nemzet. A nemzeti kérdés osztályszempontú értelmezése és a nemzetek közti viszonyok Jugoszláviában. Ford. Juhász Géza. Újvidék 1973 75

Balogh Edgár: Mocsáry-idézés ma. Korunk 1973 8. sz. 1193-1197.

Bárczay Gyula: A kisebbségi egyházak feladatai és lehetőségei az új világ felépítésében. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 31-44.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi politikájának kiépülése (1923-1929). Századok 1973 3. sz. 644-685.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon a legújabb korban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 11-24.

Benedek György: A bihari szlovákok törrnyelvűsége. Korunk 1973 8. sz. 1223-1228.

Bezerédy György: Adatok a baranyai 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetiségi kérdéseihez. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 138-142.

Budzsáklia Mátyás: A nemzetiségi szövetségek helye és szerepe. Állam és Igazgatás 1973 2. sz. 108-118.

Csukás István: Jókai és a nemzetiségek. Szeged 1973 Szegedi ny. 78 l. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 13. Tom.)

Deák Ernő: Magyarságunk európai szembesítése. Vázlat. Integratio 1972. Wien 1973 Európa Club. 1-13.

Domokos Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 13-29.

Domokos Pál Péter: Moldva magyarsága és a magyar kultúra. Katolikus Szemle 1973 3-4. sz. 247-265.

Füves Ödön: A pesti görögök iskolái. Bp. 1973 Akadémia. 98-104. - Klny. az Antik Tanulmányokból. 1972.

Györe Kornél: Bécska népessége a XVI. század végén. Létünk 1973 2-3. sz. 171-177.

Habsburg Ottó: Középeurópa helyzete a világpolitikában. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 119-133.

Hoóz István: Nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében 1-2. köt. Bp. 1973 Statisztikai K. 127 l. + mell. 116.

Hoóz István: A nemzetiségek száma és területi megoszlása Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 105-114.

Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya. A szociológia első magyar műhelye. 2. köt. Bp. 1973 Gondolat. 65-83.

Juhász Géza: A népek és nemzetiségek közötti kétirányú közlekedés az irodalom síkján. Üzenet 1973 1. sz. 29-54.

Juhász Géza: Könyvek országútján. Újvidék 1973 Fórum 73-86.

Juhász László: Bécs magyar emlékei. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 14-28.

Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi mozgalmai. Kortárs 1973 10. sz. 1668-1674. Ua. Korunk 1973. 12. sz. 1902-1908., Ua. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1974. 18. sz. 77-85.

Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. Bp. 1973 Akadémia. 121 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 68.)

Kolozsi Tibor: Politika, nemzetiség és vallás. Üzenet 1973 10. sz. 751-761.

Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Hét írás. Bukarest 1973 Kriterion. 517 l. + 4 t. (Romániai magyar írók.)

Kósa László: Kalotaszeg népe. Tiszatáj 1973 12. sz. 66-73.

Kővágó László: A nemzetiségi művelődésügy Magyarországon. Kortárs 1973 3. sz. 495-501.

Lantos József: Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 25-27.

Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete. (1934). Létünk 1973 1. sz. 161-163.l. (Megjelent a Kalangya 1934. 12. számában)
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék